Co to jest COP i ile prądu pobiera pompa ciepła? Czy pompa ma tryb “uśpienia”?

Ogrzewanie budynku przy pomocy pompy ciepła pozwala na znaczne ograniczenie zużycia prądu z sieci. Na jakie jej parametry powinno się przede wszystkim zwrócić uwagę?

Współczynnik COP i jego znaczenie

Współczynnik COP to jeden z najbardziej istotnych parametrów pompy ciepła, określający jej wydajność. Wyraża się stosunkiem ilości dostarczonego ciepła do zużytej przez pompę energii elektrycznej pobranej do ogrzania. Współczynnik sprawności wyznaczony jest w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normą określającą temperaturę dolnego źródła ciepła, wynoszącą 0°C i 35°C źródła górnego, czyli wody grzewczej zasilającej system ogrzewania.

Od wysokości współczynnika COP pompy ciepła, przy zachowaniu tych samych norm i innych uwarunkowań, zależne będzie zużycie energii elektrycznej koniecznej do wytworzenia tej samej ilości ciepła. Im wyższy ten współczynnik, tym niższy będzie pobór prądu. Wartość efektywności współczynnika COP wskazuje bowiem zmniejszenie wielokrotności zużycia energii elektrycznej, np. współczynnik wynoszący 4 to dostarczenie do budynku ciepła w ilości 4 kWh przy pobraniu do jego wytworzenia tylko 1 kWh prądu.

Oszczędność zużycia energii elektrycznej

Zamontowanie pompy ciepła powietrzne ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia poboru prądu z sieci elektrycznej. Dzieje się tak dlatego, że pompa pozyskuje dodatkową energię z otoczenia i przekształca ją na źródło energii cieplnej. Zużycie energii elektrycznej określone jest głównie wielkością zapotrzebowania na ciepło do ogrzania budynku i ciepłej wody i uwarunkowane sprawnością pompy. Im wyższa klasa urządzenia, tym niższe będzie zużycie energii.

Wyliczenie ilości zużytego prądu w ciągu danego okresu – rocznego lub sezonowego – możliwe jest za pomocą współczynnika SCOP. Wyższy współczynnik SCOP znacząco wpływa na oszczędność zużycia prądu, już różnica 0,5 daje 15% zmniejszenia pobieranej energii elektrycznej. W budynkach o przyjętych standardach WT 2021 przy współczynniku efektywności SCOP 3,5 zużycie energii z sieci przy ogrzewaniu pompą ciepła wyniesie rocznie tylko ok. 9-14 kWh/m2. Pompa ciepła posiada również tryb czuwania. Należy go włączyć w momencie, gdy nie grzeje ona zbiornika. Będzie wówczas realizowała tylko funkcje ochronne dla skraplacza i zbiornika oraz antystopowe dla pompy obiegowej.

Przez REDAKCJA HOSSA WĘGIEL Poradnik